අනුකම්පාව ලැබූ සහ එය බලාපොරොත්තු වූ යුගය අවසන් කර ඇති බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ ආඩම්බරයෙන් නැගී සිටිය හැකි රටක් බවට අද වනවිට මෙරට පත්කර ඇති බවයි. පිටරටින් ආහාර ගෙන්වන විට ශී‍්‍ර ලංකාව අසමත් දිළිඳු රටක් ලෙස ලෝකයා හමුවේ අනුකම්පාවට ලක්වූ බවයි ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේ.
more