වෙසක් මස (මැයි) 21 වන පුර පසලොස්වක පොහෝ දින බොරලැස්ගමුව ශ්‍රී රත්නාරාම පුරාණ විහාරයේ සත්දින වෙසක් කලාපයට සමගාමීව සහ 22 වන දින නාත්තන්ඩිය ශ්‍රී පුෂ්පාරාම රාජමහා විහාරයේ සත් අාසන කව්‍යමය ධර්මදේශනය සජීව විකාශය  කෙර්.

බැති බර අනුග්‍රහය :‍‍‍‍‍‍‍-

වෙසක් පුන් පොහෝ දින - අරුනමලී - කුවේට්, මොනිකා  ඒච්

more