පස් වසරක ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය ලොවට රැගෙන ගිය අන්තර්ජාල රේඩියෝ කලාවේ මහගෙදර සිහසර පස්වෙනි අභිමානවත් සැමරුම සඳහා ජිවිත ගමනේ අවසන් සමය ගත කරන වැඩිහිටියන් උදෙසා උපහාර දැක්වෙන වගයි !! කුරුණෑගල මින්හෙට්ටිය ග්‍රාමයේ වැඩිහිටි විවේකාශ්‍රාමයේදී ජුලි 12 උදෑසන 9 සිට සජිව විකාශය බලාපොරොත්තු වන්න !!
more