අවතැන් වූ දරුවන් ගණන 188ක්……………

No comments

10624808_398589373632150_6939805228970456876_nහල්දුම්මුල්ල නාය යෑමෙන් අවතැන් වූ වයස අවුරුදු 12ට අඩු ගැහැනු හා පිරිමි දරුවන් ගණන 188ක් වන බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරීහු පවසති.

මීරියබැද්ද, හල්දුම්මුල්ල ස්වභාවික විපතෙන් අවතැන් වූ පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 567ක් වන බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන වාර්තා පවසයි. මේ වන විට කොස්ලන්දවත්ත ශ්‍රී ගනේෂා දෙමළ විද්‍යාලයේ පිහිටා ඇති අවතැන් කඳවුරේ ගැහැනු දරුවන් 85ක් හා පිරිමි දරුවන් 103ක් අවතැන්ව ඇති බව වාර්තා වේ.


නාය යෑමෙන් අනතුරුව කඳවුරුවලට පැමිණෙන ළමුන් හා වැඩිහිටියන් පිළිබඳව තොරතුරු සටහන් කර ගැනීමේදී මේ බව අනාවරණය වී ඇත.
එම ළමුන් අතරේ අවුරුදු 05ට අඩු ළමුන් 45ක් වන බවද පැවැසේ.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook