“මෙත් සිසිල” පෝදා විකාශය : 2014-11-04

No comments

ස්ථානය – අතුරුගිරිය     :

බැතිබර අනුග්‍රහය – බටුවන්තුඩාව මහත්මිය –  ඊශ්‍රායලය     :

උතුම් දුරුතු පොහෝදිනය වෙනුවෙන් සිහසර ආගමික වැඩසටහන් අංශය මගින් සංවිධානය කරන මෙත්සිසිල පෝදා විකාශය.

උදෑසන 9. 00 ට –  උදෑසන ධර්මදේශණය

· සවස 2. 00 ට – කාව්‍යමය ධර්මදේශණය – පූජ්‍ය මස්සැන්නේ විජිත ස්වාමීන්වහන්සේ

vijitha thero

· සවස 5. 00 ට – බෝධි පූජාව

අනන්ත වූ පින් රැස්කරගන්නට රැදෙන්න දවස පුරා සිහසර සමග………….


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook