අගවිනිසුරු ලෙස ශ‍්‍රීපවන් දිවුරුම් දෙයි…………………

No comments

sri pavanශ‍්‍රී ලංකාවේ 44 වන අගවිනිසුරුවරයා ලෙස විනිසුරු කේ. ශ‍්‍රීපවන් අද (30) දිවුරුම් දුන්නා. ඒ, ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේයි.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook