පැකර් කැසිනෝව හකුලාගනී………………………..

No comments

james packerජේම්ස් පැකර්ගේ ශ්‍රී ලංකාව තුල ඩොලර් මිලියන 400ක් වැයකර ඉදිකිරීමට ගිය කැසිනෝ හලේ කටයුතු නවතා දැමීමට තීරණය කර ඇති බවට වාර්තා වේ.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඔහුගේ කාර්යාලය වන ක්‍රවුන් ගෘප් විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන අතර ඔවුන් නව රජයේ තීරණයන්ට ගරු කරන බවත් එහිදී ප්‍රකාශ කොට තිබේ.

ඒ අනුව ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට ගෙන නොයන බවට වැඩිදුරටත් ඔවුන් ප්‍රකාශකොට තිබේ.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook