නිළවරණය ගැන තවම තීරණයක් නැහැ.අර්ජුන කියයි…………

No comments

arjuna ranathunga

තමන් ක්‍රිකට් සභාපති ධුරයට තරග කරන්නේ නම් ඒ, රටේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නිවැරදි මාවතකට යොමු කිරීම සදහා මිස කිසිදු පුද්ගලයෙකුගේ පටු අවස්‍යතාවක් වෙනුවෙන් නොවන බව අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසනවා.

ක්‍රීඩා සමාජ, හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ඇතුළු බොහෝ පාර්ශ්වවලින් සභාපති ධුරයට ඉදිරිපත් වන ලෙස තමන්ට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී ඇති බවත් ක්‍රීඩාවේ දියුණුවට අවශ්‍යතාවක් ඇත්නම් ඒ සදහා ඉදිරිපත් වීමට පසුබට නොවන බවත් මෙම මාධ්‍ය නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන්.

කෙසේ වෙතත්, අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා සදහන් කරන්නේ නිලවරණයට ඉදිරිපත් වනවාද යන්න පිළිබද තවමත් නිශ්චිත තීරණයක් ගෙන නොමැති බවයි.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook