“මෙත් සිසිල” පෝදා විකාශය : 2015-02-05

No comments

ස්ථානය –  ශ්‍රී පාදස්ථාන උඩ මළුවේ සිට   :

sri padaya

බැතිබර අනුග්‍රහය – මදූෂා සෙව්වන්දි මහත්මිය – සවුදි
සුනිතා රත්නායක මහත්මිය – ඊශ්‍රායලය
වසන්ත මහත්මා – දකුණු කොරියාව     :

උතුම් මැදින් පොහෝදිනය වෙනුවෙන් සිහසර ආගමික වැඩසටහන් අංශය මගින් සංවිධානය කරන මෙත්සිසිල පෝදා විකාශය.

උදෑසන 9. 00 ට –  උදෑසන ධර්මදේශණය

උදෑසන 11.00 – ට  තේවාව සහ බුද්ධ පූජාව  

සවස 2. 00 ට – ධර්මදේශණය

අනන්ත වූ පින් රැස්කරගනිමින් බැති සිතින් සිරිපා කරුණා කරන්නට රැදෙන්න දවස පුරා සිහසර සමග………….


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook