සිහසර, මෙත් සිසිල, වෙසක් උත්සවය, කපුලියද්ද, ශ්‍රී ශෛලතලාරාම විහාරස්ථානයේ සිට සජිව විකාශය

No comments

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාතහේවාහැට කපුලියැද්ද ග්‍රාමයේ ශ්‍රී ශෛලතලාරාම විහාරයේ එළඹෙන ශ්‍රී සම්බුද්ධ තෙමගුළ වෙනුවෙන් වෙසක් පුන් පොහෝ දින ඉහත සදහන් මහා පිංකම අති උත්කර්ශවත් ආකාරයෙන් 2015 -05-02 සහ 03 දෙදින තුළ පැවැත්වීමට සියළු කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.

මෙම සුවිශේෂී පූජනීය වන්දනිය මහා පිංකමේ මාධ්‍ය අනුග්‍රාහක දායකත්වය සිහසර අන්තර්ජාතික ගුවන් විදුලි ආයතනය විසින් මෙහෙයවනු ලබන අතර මෙම දෙදින තුල මෙම පිංකමේ විස්තර ප්‍රචාරය සියළු ලෝ වැසියන්ට දැනගැනිම සදහා අප අන්තර්ජාතික ගුවන් විදුලිය මගින් ප්‍රචාරනය කරනු ඇත.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook