අධ්‍යාපනය නිසි මඟට ගමු – සාගල රත්නායක.

No comments

නිසි ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිකමින් අයාලේ යන මෙරට අධ්‍යාපනය නිවැරදි මඟට ගැනීම සඳහා වන කථිකාව වහාම ආරම්භ කළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක ප්‍රකාශ කළා. ඒ, කඹුරුපිටිය – නාරංදෙනිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ පැවැති උත්වයකට එක්වෙමින්. එහි නව විද්‍යාගාරය සහ පාසලේ නිළ වෙබ් අඩවියයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක අතින් විවෘත කෙරුණේ.

පසුව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ජන රැළියකට ඉඩ ලබාගැනීම සඳහා කඩා දැමූ කඹුරුපිටිය – නාරාදෙනිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ තාප්පය පිහිටි ප්‍රදේශය ද නිරීක්ෂණය කළා.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook