ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ වැඩබලන දියවඩන නිළමේ තනතුර ප‍්‍රදීප් නිලංගට.

No comments

මහනුවර ශ්‍රී දළඳා මාලිගාවේ දියවඩන නිළමේ තනතුර සඳහා නිළවරණය පවත්වනතුරු එම තනතුරේ වැඩබැලීමට හිටපු දියවඩන නිළමේ ප්‍රදීප් නිලංග දෑල පත් කර තිබෙනවා. බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කළේ තනතුර සඳහා ස්ථිරව පුද්ගලයෙකු පත් කර ගන්නාතුරු එය ක්‍රියාත්මක වන බවයි.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook