තවත් පළාත් පාලන ආයතන 65 ක නිල කාලය අදින් අවසන්.

No comments

පළාත් පාලන ආයතන 65 ක නිල කාලය අදින් අවසන් වන අතර ඒවායේ පරිපාලනය කොමසාරිස්වරුන් සහ ලේකම්වරුන් අතට පත්කෙරෙන බව රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය පවසනවා. ඒ අනුව, කඩුවෙල මහනගර සභාව, වැල්වෙටිතුරෙයි, චාවකච්චේරි, පේදුරුතුඩුව, කෑගල්ල, යන නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා 55 ක නිල කාලය අවසන් වනු ඇති.

මේ අතර පළාත් පාලන ආයතන 234 ක නිල කාලය පසුගිය මැයි මස 15 වනදා අවසන් වූ අතර ඊට මහනගර සභා 3 ක්, නගර සභා 30 ක්, ප්‍රාදේශීය සභා 201 ක් ඇතුළත් වුණා. මෙම පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය අවසන්වීමත් සමඟම එහි පාලනය ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරියා යටතට පත්වීමට නියමිතයි. ඒ අනුව, මහනගර සභාවලට නව පාලනය ඒවායේ කොමසාරිස්වරයා වෙත ද, නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා පාලනය ඒවායේ ලේකම්වරුන් වෙත ද හිමිවනු ඇති.

පසුගිය මාර්තු මස 17 වනදා නිල කාලය අවසන් වූ පළාත් පාලන ආයතන 9 ක සහ මැයි මස 15 වනදින නිල කාලය අවසන් වූ පළාත් පාලන ආයතන 234 ක මෙන්ම අද දිනයේ නිල කාලය අවසන් වන පළාත් පාලන ආයතන 65 ද ඇතුළුව පළාත් පාලන ආයතන 308 ක එහි ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරියා පවත්වාගෙන යාමට නියමිතයි. මීට අමතරව, පසුගිය වසරේ අගෝස්තු 24 වනදා ද එක් පළාත් පාලන ආයතනයක නිල කාලය අවසන් වූ අතර එම වසරේ අගෝස්තු මස 31 වනදින ද තවත් පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක නිල කාලය අවසන් වුණා. එමෙන්ම පුදුකුඩුඉරිප්පු සහ මුහුදුබඩපත්තු යන ප්‍රාදේශීය සභාවල මැතිවරණය ද මෙතෙක් පවත්වා නැහැ.

මේ අතර, ලබන ඔක්තෝම්බර් මස 16 වනදා තවත් පළාත් පාලන ආයතන 21 ක් ද ඔක්තෝම්බර් මස 31 වනදා පළාත් පාලන ආයතන 2 ක ද නිල කාලය අවසන් වීමට නියමිතයි. ඒ අනුව, ඉහත සඳහන් 335 ක් වූ සියලූ පළාත් පාලන ආයතනවල මැතිවරණය දෙසැම්බර් මස එක්දිනයකදී පවත්වන බවටයි රජය නිවේදනය කර ඇත්තේ


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook