ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රවේශපත‍්‍ර ලැබී නොමැතිනම් දෙපාර්තමේන්තුව අමතන්න

No comments

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළව විදුහල්පතිවරුන් වෙත තැපැල් කරන ලද විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර මේ දක්වා ලැබී නොමැතිනම් වහාම ඒ පිළිබඳව විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දෙන ලෙස විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ.පුෂ්පකුමාර පවසනවා. ලබන 23 වනදා පැවැත්වෙන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළ විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර සහ නාමලේඛන තැපැල් මගින් විදුහල්පතිවරුන් වෙත යවනු ලැබුවේ පසුගිය 27 වනදායි. විභාග අංක ද ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට සහ දෙමව්පියන් වෙත දැනුම්දෙන ලෙස ද කොමසාරිස්වරයා මෙහිදී විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියා. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට තුන්ලක්ෂ 40,930 දෙනෙකු පෙනී සිටීමට නියමිත අතර විභාග මධ්‍යස්ථාන 2907 කදී ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වෙනු ඇති.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook