බ්‍රිතාන්‍ය මහා කොමසාරිස් ධුරය සංගාට ?

No comments

මිට සුළු මොහොතකට පෙර කුමාර් සංගක්කාර සඳහා පැවැත්වෙන සමුගැනීමේ උළෙලේදී බ්‍රිතාන්‍ය මහා කොමසාරිස් ධුරය භාරගන්නා ලෙස ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන කුමාර් සංගක්කාරට ආරාධනා කරන ලදී.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook