ජනපති අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් සාකච්ඡා ‍2ක්

No comments

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම සහ ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද දිනයේදී පැවැත්වෙනවා.

අද රාත්‍රී 07 ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදි අදාළ සාකච්ඡාව පැවැත්වෙන බව වාර්තා වේනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජාතික ආණ්ඩුවක් තුළ කටයුතු කිරීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම ජනාධිපතිවරයා හමුවන පළමු අවස්ථාව මෙය බව සඳහන්.

‍ෙමම සාකච්ඡාව සඳෙහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අමාත්‍යවරුන්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මෙන්ම විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් ද එක් වෙනු ඇති.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook