දේශීය – සරත් ෆොන්සේකා පාර්ලිමේන්තුවට?

No comments

sarath fonseka

ඉඩම් අමාත්‍ය එම්.කේ.ඩීඑස්. ගුණවර්ධනගේ අභාවයෙන් පුරප්පාඩු වූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකාට හෝ වෙනත් කිසිවෙකුට ලබා දෙන්නේද යන්න ඉදිරි දින දෙක ඇතුළත තීන්දු කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසයි.

පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා ඇතුළු නම් කීපයක් යෝජනා වී ඇති බව සඳහන් කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම් අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් ඒ සම්බන්ධයෙන් පක්ෂය හෝ පක්ෂ නායකත්වය මේ දක්වා නිශ්චිත තීන්දුවක් ගෙන නොමැති බවයි කියා සිටියේ.

පුරප්පාඩු වූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සම්බන්ධයෙන් ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා සමඟ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සාකච්ඡා කොට ඇත්දැයි අප විමසූ අවස්ථාවේ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ, එවැනි සාකච්ඡාවක් නොපැවති නමුත් ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකාගේ පාර්ශවය නියෝජනය කරන කණ්ඩායම් කීපයක් ඔහුගේ නම යෝජනා කළ බවයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා එක් වීම සම්බන්ධයෙන් ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා ප්‍රමුඛ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ කීපයක් සමග සාකච්ඡා කළ බවත් අමාත්‍යවරයා අප ප්‍රවෘත්ති අංශයට පැවසීය.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook