විදේශීය – ජර්මනියේ කොලෝන් සැණකෙළියට දැඩි ආරක්ෂාව

No comments

colonge fest in germany

ජර්මනියේ කොලෝන් නගරයේ අලුත් අවුරුදු දිනයේ සිදු වූ ලිංගික අතවර සහ සොරකම් මාලාව හේතුවෙන් මෙවර කොලෝන් සැණකෙළියට දැඩි ආරක්ෂාවක් සැපයීමට ජර්මානු බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබේ.

උතුරු අප්‍රිකානු සම්භවයක් සහිත මිනිසුන් කණ්ඩායමක් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අලුත් අවුරුදු උත්සවයේ සිදු වූ ලිංගික අඩන්තේට්ටම් වලට සම්බන්ධ වූ බව තහවුරු කිරීමට මේ වන විට බලධාරීන් පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටියි.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook