දේශීය – ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සම සේ බෙදී යා යුතුයි -ලෝක බැංකුව

No comments

world bank

දිළිඳුකම තුරන් කිරීම සහ ජාතික සමෘද්ධිය රට පුරා එක ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම අතින් ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමවත් සංවර්ධනයක් කරා පිය නඟනයුරු දැකිය හැකි මුත් රටේ දරිද්‍රතාව තුරන් කොට සමෘද්ධිමත් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ රටේ සියලු ජන කොටස් අතර සම සේ බෙදා දීම පිණිස වුවමනා රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව බුද්ධිමත් විය යුතු බව ලෝක බැංකු කණ්ඩායම් පර්යේෂණ වාර්තාවක් පෙන්වා දෙයි.

බත්තරමුල්ල, ජනකලා කේන්ද්‍රයේ, ”අපේගම” පරිශ්‍රයේ අද (16) එළිදැක් වූ, ශ්‍රී ලංකාවේ දුගී බව සහ සෞභාග්‍යය පිළිබඳ (Sri Lanka – Ending poverty and promoting shared prosperity : a systematic country diagnostic) නව ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ පර්යේෂණ වාර්තාවයි මේ බැව් හෙළි කරන්නේ.රටේ ආර්ථික වර්ධනය ඉකුත් පස් වසර පුරා 7 % ක මට්ටමේ උපරිමයක පවත්වා ගනිමින් ද ඉදිරි පස් වසර පුරා 6 % ක සාමාන්‍ය ආර්ථික වර්ධනයක් පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමෙන් ද ශ්‍රී ලංකාව දිළිඳුකම තුරන් කිරීම අතින් මෙන් ම සමෘද්ධිමත් සංවර්ධනයක් රට පුරා සමසේ පතුරුවා ලීමට උත්සාහ කිරීම අතින් කැපී පෙනෙන ප්‍රගතියක් අත් කර ගෙන ඇති බවයි පර්යේෂණ වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ.

2002 වසරේ සිට 2013 වසර දක්වා කාලය ඇතුළත ජාතික දරිද්‍රතා දර්ශකය 22.7 % සිට 6.7 % දක්වා අඩුවීම රටේ දිළිඳු හා කම්කරු ජනතාව ගේ ආදායම් වර්ධනය වීමක් පිළිබිඹු වන බවයි වාර්තාව පෙන්වා දෙන්නේ. සමස්ත ජනගහනයේ ඒක පුද්ගල පරිභෝජනය 2.8 % ක තරම් මට්ටමක තිබිය දී රටේ පහළ ම සමාජ ස්ථරයේ ජනගහනයෙන් 40 % ක ඒක පුද්ගල පරිභෝජනය 3.3 % ක් පමණ ඉහළ මට්ටමක පැවතුණු බවත් එහි සඳහන්.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook