“සිංහාභි වන්දනා” වෙසක් පොහොය සජීව විකාශය

No comments

වෙසක් මස (මැයි) 21 වන පුර පසලොස්වක පොහෝ දින බොරලැස්ගමුව ශ්‍රී රත්නාරාම පුරාණ විහාරයේ සත්දින වෙසක් කලාපයට සමගාමීව සහ 22 වන දින නාත්තන්ඩිය ශ්‍රී පුෂ්පාරාම රාජමහා විහාරයේ සත් අාසන කව්‍යමය ධර්මදේශනය සජීව විකාශය  කෙර්.

බැති බර අනුග්‍රහය :‍‍‍‍‍‍‍-

වෙසක් පුන් පොහෝ දින – අරුනමලී – කුවේට්, මොනිකා  ඒච් ඩී – ඊස්රාලය, නිලන්ත කපුකොටුව – දොහා, කුමාරි – ලෙබනන් 

වෙසක් පුන් පොහෝ දිනට පසු දින – දිනෙෂ් රුක්මාල් – කොරියාව


වෙසක් පුන් පොහෝ දින (මැයි 21)  – බොරලැස්ගමුව ශ්‍රී රත්නාරාම පුරාණ විහාරය

පෙ.ව 10.00 – ධර්ම  දේශනය – ත්‍රිපිඨකාචාර්ය  හදපාන්ගොඩ ධම්මරාසි හිමි.

ප.ව 2.00 – ධර්ම  දේශනය – ශ්‍රාස්ත්‍රපති තුම්බෝවිල ධම්මරතන හිමි.

ප.ව 4.00 – ධර්ම  දේශනය – තොරකොලයයේ සමිත හිමි.

ප.ව 6.00 – අටවිසි බොධි පූජාව.

වෙසක් පුන් පොහෝ දිනට පසු දින (මැයි 22)  – නාත්තන්ඩිය ශ්‍රී පුෂ්පාරාම රාජමහා  විහාරය.

ප.ව 7.00 – සත් අාසන කාව්‍යමය ධර්ම දේශනය.  මෙහෙයවීම – සරණධම්ම පොඩි හාමුදුරුවෝ

 

පිං කැමති ලෝකවාසී සියලු දෙනා හට අප හා ඒක් වන ෙලස කෙරෙන බැතිබර අාරාධනයයි.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook