එංගලන්තය උරුගුවේ කණ්ඩායමට පරදී…………………..

No comments

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ ඊයේ පැවති තරගයකින් ප්‍රබල එංගලන්ත කණ්ඩායම පරාජයට පත් වුණා.ඒ, උරුගුවේ කණ්ඩායමට එරෙහිව යි.

මෙම තරගයේදී උරුගුවේ කණ්ඩායම ගෝල 2ක් වාර්තා කළ අතර එංගලන්තය ලබා ගත්තේ, එක් ගෝලයක් පමණයි.

එංගලන්තය සහ ඉතාලිය අතර පැවති තරගයෙන් ද එංගලන්තය පරාජයට පත් වුණා.

ඒ, ගෝල 2ට 1ක් වශයෙන්.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook