විශ‍්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිතය මැතිසබය උණුසුම් කරයි. ………………………

No comments

විශ‍්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිතය පිළිබඳව ඊයේ දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී උණුසුම් කතා බහක් ඇතිවුණා.

ඒ එම පාරිතෝෂිතය පිළිබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් පිළිබඳව පැවති විවාදයේදීයි.

එහිදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ අතර ආණ්ඩු පක්ෂය වෙනුවෙන් විවාදයට පළමුව එක්වූයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම මහතායි.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook