ශ‍්‍රී ලංකාව, ජගත් සාම දර්ශකයේ ඉහළට. ………………

No comments

ආර්ථික සංවර්ධනය සහ සාමය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර ආයතනයේ නවතම ලෝක සාම දර්ශකය දැන් ප‍්‍රකාශයට පත්වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ශ‍්‍රී ලංකාව ලොව රටවල් 162 ක් අතුරෙන් නම් කර ඇත්තේ 105 වන ස්ථානයටයි.

පසුගිය වසරේදී ශ‍්‍රී ලංකාව 110 වන ස්ථානයට නම් කර තිබූ අතර, මෙරට තවදුරටත් සාමය තහවුරුවීම නව ස්ථානයෙන් පිළිඹිබු වනවා.

දකුණු ආසියාතික රටවල් අතුරෙන් ඉන්දියාව ශ‍්‍රී ලංකාවට වඩා පහළින් වර්ගීකරණය කර ඇති අතර ලෝක සාම දර්ශකයේ ඊට හිමිවී ඇත්තේ 143 වන ස්ථානයයි.

එමෙන්ම, සාමය බිඳ වැටෙන දකුණු ආසියාතික රටවල් අතුරෙන් එම රැල්ලට එරෙහිව සාමය තහවුරු කළ රට වන්නේ  ශ‍්‍රී ලංකාවයි. ලෝක සාම දර්ශකයට අනුව ලොව සාමය වඩාත්ම පිරිහුණු රට ලෙස නම් කර ඇත්තේ සිරියාවයි.

ලොව වඩාත්ම සාමකාමී රට ලෙස යළි නම් කර ඇත්තේ අයිස්ලන්තයයි.


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook