ඌව නාමයෝජනා කැඳවීම ජූලි 30 සිට අගෝස්තු 6 දක්වා, ගැසට් නිවේදනය අද රාත‍්‍රියේ ……

No comments

ඌව පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමේ නාමයෝජනා භාරගැනීම මේ මස 30 වැනිදා සිට අගෝස්තු මස 6 වැනිදා දක්වා සිදු කෙරෙන බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප‍්‍රිය පවසනවා.

අගෝස්තු මස 5 වැනිදා මධ්‍යහ්න 12 ට ස්වාධීන කණ්ඩායම් සඳහා ඇප තැන්පත් කිරීමට ලබාදෙන කාලය අවසන් වනු ඇති. පළාත් සභා මැතිවරණයේ නාමයෝජනා කැඳවීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද රාත‍්‍රියේ නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

 


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook