වියට්නාමය අතර වෙළද සබදතා අරඹයි………………………….

No comments
The URL you entered is not a .mp3 file.

ලංකාව හා වියට්නාමය අතර වෙළද සබදතා වැඩිදියුණු කරමින් ලංකාවේ A.P.L  සමුහ  ව්‍යාපාරය හා වියට්නාම තානාපති කාර්‍යාලය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ලැබුවා.

මෙම ගිවිසුම හේතුවෙන් ලංකාවට තාක්ෂණික වශයෙන් හා ආර්ථික වශයෙන් සුවිශේෂී වාසි රැසක් අත්වන බවයි ඒ.පී.එල් සමුහයේ සභාපති අරුණ ලේකම්ගේ මහතා අප ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ.

23  1


No Comments Yet.

Leave a comment

Sihasara Facebook